نمایش دادن همه 18 نتیجه

بیماری های کبد

۹۳,۰۰۰ تومان۱۳۸,۰۰۰ تومان
102 امتیاز

بیماری های گوارشی

۲۷,۰۰۰ تومان۱۸۳,۰۰۰ تومان
395 امتیاز

بیماری های کلیه

۲۳,۰۰۰ تومان۱۰۸,۵۰۰ تومان
83 امتیاز

بیماری های غدد

۳۱,۵۰۰ تومان۱۰۹,۰۰۰ تومان
61 امتیاز

بیماری های دهان

۵۶,۰۰۰ تومان۸۶,۳۱۲ تومان
39 امتیاز

بیماری های تنفسی

۸۳,۰۰۰ تومان۲۲۸,۰۰۰ تومان
167 امتیاز

پوست و مو

۷,۰۰۰ تومان۲۶۷,۰۰۰ تومان
407 امتیاز

بیماری های زنان

۱۱,۰۰۰ تومان۱۵۳,۰۰۰ تومان
179 امتیاز

بیماری های خاص

۲۸,۰۰۰ تومان۱۸۶,۰۰۰ تومان
201 امتیاز

بیماری های عفونی

۳۸,۰۰۰ تومان۱۹۳,۰۰۰ تومان
404 امتیاز