مشاهده همه 18 نتیجه

بیماری های کبد

نمره 0 از 5
۹۳,۰۰۰ تومان۱۳۸,۰۰۰ تومان
102 امتیاز

بیماری های گوارشی

نمره 0 از 5
۲۷,۰۰۰ تومان۱۸۳,۰۰۰ تومان
395 امتیاز

بیماری های گوش

نمره 0 از 5
۴۱,۰۰۰ تومان
12 امتیاز

بیماری های کودکان

نمره 0 از 5
۱۰,۰۰۰ تومان۶۲,۰۰۰ تومان
49 امتیاز

بیماری های کلیه

نمره 0 از 5
۲۳,۰۰۰ تومان۱۰۸,۵۰۰ تومان
83 امتیاز

بیماری های قلب و خون

نمره 0 از 5
۴۱,۰۰۰ تومان۱۶۱,۰۰۰ تومان
224 امتیاز

بیماری های غدد

نمره 0 از 5
۳۱,۵۰۰ تومان۱۰۹,۰۰۰ تومان
61 امتیاز

بیماری های عضلانی و اسکلتی

نمره 0 از 5
۹۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان
70 امتیاز

بیماری های سر

نمره 0 از 5
۲۹,۵۰۰ تومان
88 امتیاز

بیماری های دهان

نمره 0 از 5
۵۶,۰۰۰ تومان۸۶,۳۱۲ تومان
39 امتیاز

بیماری های دستگاه تناسلی مردان

نمره 0 از 5
۱۲۸,۰۸۳ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان
97 امتیاز

بیماری های دوران بارداری و شیردهی

نمره 0 از 5
۱۰,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومان
54 امتیاز

بیماری های تنفسی

نمره 0 از 5
۸۳,۰۰۰ تومان۲۲۸,۰۰۰ تومان
167 امتیاز

پوست و مو

نمره 0 از 5
۷,۰۰۰ تومان۲۶۷,۰۰۰ تومان
419 امتیاز

بیماری های زنان

نمره 0 از 5
۱۱,۰۰۰ تومان۱۵۳,۰۰۰ تومان
179 امتیاز

بیماری های خاص

نمره 0 از 5
۲۸,۰۰۰ تومان۱۸۶,۰۰۰ تومان
201 امتیاز

بیماری های عفونی

نمره 0 از 5
۳۸,۰۰۰ تومان۱۹۳,۰۰۰ تومان
404 امتیاز

بیماری های اعصاب، روح و روان

نمره 0 از 5
۴۳,۰۰۰ تومان۲۰۸,۰۰۰ تومان
414 امتیاز