خانه » پک های محصول بیماری ها

مشاهده همه 18 نتیجه

نمایش همه

بیماری های کبد

نمره 0 از 5
۹۳,۰۰۰ تومان۱۳۸,۰۰۰ تومان

بیماری های گوارشی

نمره 0 از 5
۲۷,۰۰۰ تومان۱۸۳,۰۰۰ تومان

بیماری های گوش

نمره 0 از 5
۴۱,۰۰۰ تومان

بیماری های کودکان

نمره 0 از 5
۱۰,۰۰۰ تومان۶۲,۰۰۰ تومان

بیماری های کلیه

نمره 0 از 5
۲۳,۰۰۰ تومان۱۰۸,۵۰۰ تومان

بیماری های قلب و خون

نمره 0 از 5
۴۱,۰۰۰ تومان۱۶۱,۰۰۰ تومان

بیماری های غدد

نمره 0 از 5
۳۱,۵۰۰ تومان۱۰۹,۰۰۰ تومان

بیماری های عضلانی و اسکلتی

نمره 0 از 5
۹۵,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان

بیماری های سر

نمره 0 از 5
۲۹,۵۰۰ تومان

بیماری های دهان

نمره 0 از 5
۵۶,۰۰۰ تومان۸۶,۳۱۲ تومان

بیماری های دستگاه تناسلی مردان

نمره 0 از 5
۱۲۸,۰۸۳ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان

بیماری های دوران بارداری و شیردهی

نمره 0 از 5
۱۰,۰۰۰ تومان۹۶,۰۰۰ تومان

بیماری های تنفسی

نمره 0 از 5
۸۳,۰۰۰ تومان۲۲۸,۰۰۰ تومان

پوست و مو

نمره 0 از 5
۷,۰۰۰ تومان۲۶۷,۰۰۰ تومان

بیماری های زنان

نمره 0 از 5
۱۱,۰۰۰ تومان۱۵۳,۰۰۰ تومان

بیماری های خاص

نمره 0 از 5
۲۸,۰۰۰ تومان۱۸۶,۰۰۰ تومان

بیماری های عفونی

نمره 0 از 5
۳۸,۰۰۰ تومان۱۹۳,۰۰۰ تومان

بیماری های اعصاب، روح و روان

نمره 0 از 5
۴۳,۰۰۰ تومان۲۰۸,۰۰۰ تومان