فقط

  • 00روز
  • 00ساعت
  • 00دقیقه
  • 00ثانیه

زمان برای یه خرید فوق العاده باقی مونده …

فقط

  • 00روز
  • 00ساعت
  • 00دقیقه
  • 00ثانیه

زمان برای یه خرید فوق العاده باقی مونده …

فروشگاه اینترنتی جوشونده

افزودنی های مغذی برای غذای حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۱,۳۰۰ تومان۲۸,۹۲۸ تومان

درد مفاصل (روماتویید آرتریت و استئوارتریت) در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۱,۳۰۰ تومان۱۷,۱۰۰ تومان

كم كاري غدد فوق كليوي (بیماری آدیسون) در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۱,۳۰۰ تومان۲۸,۹۲۸ تومان

بارداري حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۱,۳۰۰ تومان۲۳,۵۴۱ تومان

افزايش ترشح شير در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۵۲۶ تومان۲۸,۹۲۸ تومان

آلرژی در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۷,۱۰۰ تومان

گرانولوم لیسیدن (Lick granuloma) در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۸,۲۱۲ تومان

خارش و سرخ شدن چشم حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۱۷۵ تومان۲۱,۵۳۳ تومان

دفع کک و حشرات از حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۲,۷۴۴ تومان۱۸,۰۰۰ تومان

التهابات ناشي از گزش حشرات، سوختگي خفيف، اگزما و خارش پوست در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۲,۷۴۴ تومان۲۳,۵۴۱ تومان

سرفه در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۵,۸۶۳ تومان۲۲,۴۹۱ تومان

خلط در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۶,۸۹۳ تومان۱۸,۲۱۲ تومان

تنگی نفس و آسم در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۷,۱۰۰ تومان۲۳,۵۴۱ تومان

التهاب مسير تنفسي در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۲,۳۲۵ تومان۱۸,۲۱۲ تومان

رفع آماس لثه و دهان حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۱۷۵ تومان۲۳,۵۴۱ تومان

عفونت گوش حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۱۷۵ تومان

افزایش ماندگاری غذای حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۱۷۵ تومان

تقویت سیستم ایمنی حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۲,۳۲۵ تومان۱۸,۲۱۲ تومان

عفونت ویروسی در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۶,۸۹۳ تومان۱۸,۲۱۲ تومان

عفونت های باكتريايی و قارچی حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۶,۸۹۳ تومان۲۳,۵۴۱ تومان

قاعدگی در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۱۷۵ تومان

التهاب دستگاه تناسلی در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۱,۳۰۰ تومان۱۵,۸۶۳ تومان

گلوله ی مو (Hairball) در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۳,۰۶۱ تومان۱۸,۲۱۲ تومان

اضافه وزن حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۱,۳۰۰ تومان۱۸,۲۱۲ تومان

اسهال در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۱,۳۰۰ تومان۲۸,۹۲۸ تومان

یبوست در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۳,۰۶۱ تومان۲۱,۵۳۳ تومان

کرامپ شکمی حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۸۵۰ تومان۲۸,۳۳۷ تومان

بوی بد دهان حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۵۲۶ تومان

آروغ زدن حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۵۲۶ تومان

حالت تهوع در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۵۲۶ تومان

التهاب دستگاه گوارش حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۲,۳۲۵ تومان۱۸,۲۱۲ تومان

دیابت و قند خون بالا در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۲,۳۲۵ تومان۱۴,۵۲۶ تومان

سردی مستمر دست و پا در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۳,۲۳۵ تومان۱۶,۰۲۰ تومان

فشار خون بالا در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۶,۸۹۳ تومان

کم خونی در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۱,۳۰۰ تومان

تصفیه خون و کبد حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۱,۳۰۰ تومان۱۸,۲۱۲ تومان

تنظیم قلب و عروق حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۱۷۵ تومان۲۸,۹۲۸ تومان

بیش فعالی در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۷,۱۰۰ تومان۲۸,۳۳۷ تومان

صرع در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۱۷۵ تومان۲۸,۳۳۷ تومان

بي خوابي در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۲۸,۳۳۷ تومان

درد در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۶,۰۲۰ تومان۲۸,۳۳۷ تومان

اضطراب و تنش عصبی حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۷,۱۰۰ تومان۲۸,۳۳۷ تومان

پرخاشگرى و افسردگی حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۱۷۵ تومان۱۸,۰۰۰ تومان

بی اشتهایی حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۵۲۶ تومان۲۳,۵۴۱ تومان

وجود کرم در دستگاه گوارش حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۶,۸۹۳ تومان۲۳,۵۴۱ تومان

نفخ در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۳,۰۶۱ تومان۲۳,۵۴۱ تومان

سوهاضمه در حیوانات خانگی

نمره 0 از 5
۱۴,۸۵۰ تومان۲۳,۵۴۱ تومان